Tenyésztőszervezet méhanya-nevelőI tevékenysége

Minősített tenyészanyák beállítása továbbszaporításra az ország termelő méhészetei számára

Tenyész- és dajkacsaládok

Tenyészcsalád anyja (2a), amely a továbbtenyésztéshez szükséges anyai vonalú szaporító anyagot, vagyis a mesterséges bölcsőkbe kerülő lárvákat (álcákat), ill. petéket biztosítja. Herecsalád az apai anya (4a) méhcsaládnak az anyja, amelynek ivarérett hereivadékai a továbbtenyésztésben a tenyészanyák utódainak (1a) termékenyítésében részt vesznek.

Méhek származása

Szulfa[1] 
Jelmagyarázat, ahol az „1a” a vizsgált méhcsalád anyja, „1b” az „1a” anyával párosodott here és egyben a”4a” az „1b” anyja, „4b” a „4a” anyával párosodott here „2a ” az „1a” anyai ágú anya, és a „2b” a „2a” anyával párosodott here a 6a anyától származóan. Az ábra alapján az „1a” párzása után az anya herepetéi a „4a” anya tulajdonságait (ahol a 4a=1b) hordozzák (50%), míg az anyai anya „2a” nőnemű petéiben az anyai tulajdonságok jelennek meg (25%).

Méhanyanevelés módszere

Álcás nevelés elfogadása lehet anyás dajkacsaládban, vagy anyátlan starter családdal, és ez kiegészítve a folyamatos anyás dajkacsaláddal. Mindkét dajkacsalád esetében mesterséges viaszbölcsőkbe /műanyag bölcsőbe áthelyezett tenyészanyagot, kb. 12-24 órás lárvákat (álcákat), adunk be gondozásra. Elfogadó családok használatakor a gondozásba vett nagyobb számú álcás bölcsőket egy vagy kétanyás dajkacsaládokba szétosztjuk. Az egyidős tenyészanyagból ½nB és Hunor rakodó esetén 30-45, kétanyás egyesített dajkával 80-90-et adunk dajkáltatásra a bölcső lefedésig. Folyamatos táplálás fontos, majd a fedett anyabölcsőket egyedileg keltetjük, a méhanyákat festjük, selejtezzük és igény szerint pároztatjuk.

Pároztatás

Méhanyanevelő telepeken a herepetéztetési program segíti a továbbtenyésztésre előkészített ismert tulajdonságú és származású apacsaládok alkalmazását, javítva ezzel a tenyészállomány. Pároztatótelepen a telep vezetője a törzskönyvezett állományt meghatározott program szerint szelektálja. Mesterséges termékenyítés alkalmazása központi teljesítményvizsgáló telepek bevonásával.