Méhanyarendelés

A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete keretében működő méhtenyésztő telepek jogosultak Magyarországon méhanyák forgalmazására. A honlapon az alábbi űrlap segítségével élhet a közvetlen online rendelés lehetőségével. Jelen változat szerint nincs kötelező regisztráció. A vásárlás során csak a megrendeléshez és szállításhoz szükséges adatlapot kell kitölteni, így csak a rendelés jut el az adatkezelő rendszerbe, és mint felhasználó nem lesz iktatva. A megrendelés és szállítás biztonsága érdekében csak aktuális (és valós) adatokat írjon az adatlapra, a rendelési problémák elkerülése érdekében. A személyes adatokat diszkréten kezeljük, betartva ezzel az adatvédelem és biztonság szerinti szabályokat.

Olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót.

Befejezésül a képen feltüntetett biztonsági kód beírásával kapunk választ az adatok helyes kitöltéséről, majd ezek után az Ön e-mail címére visszajelzést kap a sikeres megrendelésről.

  Az Ön neve(*)

  Az Ön e-mailcíme:(*)

  Telefon(*)

  Kérjük válasszon
  méhtenyésztőt:(*)


   

  AZ ÖN RENDELÉSE

  Párzott, petéző méhanyák száma(*)

  Párzatlan méhanyák száma(*)

  Méhanyabölcsők száma(*)

  Az Ön által kívánt fizetési mód:(*)

  Az Ön által kívánt kézbesítési mód:(*)

  A kívánt átvételi/postázási dátum

  Megjegyzés

   

  SZÁLLÍTÁSI CIM 

  Cégnév

  Név (*)

  Cím (*)

  Város (*)

  Irányítószám (*)

   

  SZÁMLÁZÁSI CÍM, ha eltérő a szállítási címtől

  Cégnév

  Név

  Cím

  Város

  Irányítószám

  [recaptcha]

   

   

   

  ASzF | Szállítási költségek | Gyakran Ismételt Kérdések | Adatvédelem és biztonság
  
  Adatvédelem és biztonság
  • A Megrendelő a személyes adatainak kezeléséhez a Megrendelés leadása esetén – a jelen ÁSZF elfogadásával automatikusan és kifejezetten hozzájárul.
  • A Szolgáltató kizárólag a Megrendelő olyan adatait kezeli, amelyek a Szolgáltatás céljának megvalósításához elengedhetetlenek és alkalmasak. A Szolgáltató vállalja, hogy ezeket az adatokat csak a Szolgáltatás megvalósításához szükséges mértékben és időtartamra kezeli.
  • A Szolgáltató az adott Megrendelésben megadott, a Megrendelés tárgyára vonatkozó adatokon túl csak a Megrendelő nevét (cégnevét), e-mail címét, telefonszámát, illetve postai címét (székhely címét és/vagy telephelyét, fióktelepét) kezeli; ezek az adatok elengedhetetlenek annak érdekében, hogy a megrendelést teljesítő Szállító a Megrendelőt elérje és adott esetben a kapcsolatot személyesen fel tudja venni vele. A Szolgáltató kizárólag a Díj megfizetése érdekében és céljára jogosult felhasználni a Megrendelő bankszámla-adatait, és ezen adatokat bizalmasan kezeli.
  • Megrendelés során rögzítésre kerül a Megrendelő számítógépének IP-címe, időpontja. Ezen, naplófájlban rögzített adatokat a Szolgáltató csak statisztikai célra jogosult felhasználni, azokat a Szolgáltató csak akkor teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, ha azt jogszabályi kötelezővé teszi, vagy ha a Megrendelő előzetesen, írásban (e-mail útján) hozzájárul.
  • A Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő adatainak – így különösen a magánszemélyek személyes adatainak, illetve a jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek üzleti titkainak – védelmét biztosítja.
  • A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő adatai a Megrendelő hibájából jutottak harmadik személy tudomására.
  • A Megrendelő az adatkezeléssel kapcsolatos kifogásaival fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések kivizsgálása, és megszüntetése érdekében.
  • Bárki bejelentheti a Hatóságnak, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
  • A Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató a megrendelés során megadott adatait továbbítsa a futárszolgálat részére tekintettel arra, hogy a megrendelt termékek kiszállítását a futárszolgálat végzi. A Szolgáltató vállalja, hogy a kizárólag a kiszállításhoz nélkülözhetetlen adatokat továbbítja a futárszolgálat részére.
  ×
  Gyakran Intézett Kérdések - GyIK

  Űrlap kitöltése

  A felhasználói adatoknál valós adatokat írjon be az esetleges rendelési problémák elkerülése végett. A személyes adatokat természetesen nem szolgáltatjuk ki senkinek. Az erre vonatkozó szabályokat az adatvédelem és biztonság oldalon olvashatja.

  Az E-mail címet helyesen töltse ki, mert ide küldjük el Önnek a visszaigazolást, ami tartalmazza az Ön adatait, a megvásárolni kívánt termékek listáját, szállítási és fizetési módokat.

  Kérjük valós telefonszámot írjon a mezőbe, a kiszállítási félreértések elkerülése, és a pontos kiszállítás végett. A szállító mindenképpen ezen a telefonszámon pontosítja Önnel megrendelését.

  A számlázási címhez természetesen azt a címet adja meg ahova a számlát szeretné megkapni. Ha a szállítási cím megegyezik a számlázási címmel akkor a postázási címet nem is kell kitöltenie a rendszer automatikusan kitölti ezt a részt Ön helyett, az Ön által korábban megadott számlázási címmel. Amennyiben a számlázási cím és a postázási cím nem egyezik meg egymással, kérjük, kattintson a Kiszállítás másik címre linkre kitöltheti a postázási adatokat is.

  Ezek után kérjük adja meg a képen feltüntetett biztonsági kódot. Ha minden adatot helyesen töltött ki, akkor korábban megadott (valós) e-mail címre egy üzenetet fog kapni a sikeres megrendelésről.

  Mit tehetek, ha megrendelésemre nem jelentkezik a méhtenyésztő?

  Ekkor hívja a méhtenyésztőt, akinek a telefonszáma a visszaigazoláson a címe mellett megtalálható. Ha nem tud kapcsolatba lépni a méhtenyésztővel, hívja az egyesület központi telefonszámait, mely a honlapon megtalálható.
  ×
  Általános szerződési feltételek

  ÁSzF

  Általános Szállítási és Felhasználási Feltételek

  Kérjük, hogy ha vásárló, illetve aktív felhasználó kíván lenni a Honlapunknak, akkor figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szállítási és Felhasználási Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti Önmagára nézve.

  A jelen Általános Szállítási és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (továbbiakban „MMOE”), (székhely: 1213 Budapest, Százszorszép utca 45.), mint szolgáltató (a továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett és fenntartott www.mehtenyesztok.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban „Weboldal”) használatára, a Szolgáltató által a Weboldalon nyújtott szolgáltatásainak igénybevételére (azaz a Weboldalon megjelenített termékek értékesítésére) vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket.

  Definíciók

  Megrendelés: a Szolgáltató és a Megrendelő között elektronikus úton létrejött termékértékesítésre vonatkozó szerződés, amely tartalmazza a Megrendelő által megrendelt terméke(ke)t (és a megrendelés egyéb paramétereit), és amely alapján a Szolgáltató a termékek értékesítését és leszállítását vállalja, míg a Megrendelő pedig vállalja ennek ellenében díj fizetését (a továbbiakban „Díj”).

  Megrendelő: olyan magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki saját nevében adatainak megadása után Honlap online rendszerén keresztül a Szolgáltatóval elektronikus úton szerződét köt;

  Szolgáltatás vagy Szolgáltatások: a Szolgáltató által a Honlap online felületén szereplő termékek értékesítése és leszállítása;

  Az ÁSZF hatálya

  • A jelen ÁSZF a Szolgáltatások igénybevétele tekintetében teljes körűen szabályozza a Megrendelő és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Megrendelőt, azok minden képviselőjét, jogutódját.
  • A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Megrendelő a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve automatikusan kötelezőnek fogadja el.
  • A Szolgáltató jogosult arra, hogy bármikor egyoldalúan módosítsa az ÁSZF-et. A módosított ÁSZF-t a Szolgáltató legkésőbb az ÁSZF hatályba lépésének napját megelőző napon közzéteszi a Weboldalon.
  • A Szolgáltató kijelenti, a Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Megrendelő között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.
  • A Megrendelés (mint szerződés) nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A Megrendelésről szóló e-mail üzenetet a Szolgáltató iktatja (elektronikus úton archiválja), és az Ön kérésére annak elküldésétől számított 15 munkanapon belül hozzáférhetővé teszi.

  Szolgáltatások

  • A Szolgáltató a Megrendelő részére az általa megrendelt termékeket szállítja le az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel. A Honlapon megjelenített termékek online szerződéskötés útján házhoz szállítással rendelhetőek meg vagy megrendelést követően átvehetők személyesen a Tenyésztőtől. Mindkét esetben a termékek átvételekor fizetendő a díj (személyes átvétel esetén nincs szállítási díj).

  A Weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések, felelősség

  • Különösen tilos a termék adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni. A Szolgáltató minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz az ilyen eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.
  • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre az esetleges hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Ilyen esetben a hirdető vállalja, hogy teljes mértékben kártalanítja a Szolgáltatót az általa a Weboldalra feltöltött, létrehozott vagy egyébként közzétett tartalmakkal kapcsolatban bármely harmadik személy követelése tekintetében.
  • A Megrendelő kötelezettsége, hogy a folyamatos információ áramlás és az érvényes Megrendelés leadása érdekében olyan e-mail címet adjon meg, ahol folyamatosan elérhető. A Megrendelő felelőssége az e-mail postafiókja oly módon történő beállítása és karbantartása, hogy a Szolgáltató e-mailjeit folyamatosan megkapja (pl. a levélszemétbe érkező, Szolgáltatótól származó e-mail megérkezettnek minősül).

  Adatvédelem (hivatkozás)

  Jogok és kötelezettségek, felelősségi kérdések

  • A Megrendelő teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, követeléséért, bírságért, amelyet harmadik személy a Megrendelő tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
  • A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért, elmaradt haszonért, amelyek a Honlapon megjelenített termékekből származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
  • Amennyiben bármely fél szerződés szerinti teljesítését vis major akadályozza, az adott fél nem felel a teljesítésében való késedelemért vagy hibáért a vis major időtartama alatt. Jelen ÁSZF értelmezése során – többek között – vis majornak tekintendő a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavar is.

  Ár

  • A termékek árát a Szolgáltató Weboldalon időről időre közzéteszi. A Szolgáltató jogosult az árakat bármikor, egyoldalúan módosítani. Az árak módosítása nem jelenti az ÁSZF módosítását.
  • Az árak tartalmazzák a mindenkor hatályos ÁFA-t, nem tartalmazzák a házhozszállítás díját. A Megrendelésnek a Tenyésztőnél történő személyes átvétele esetén házhozszállítási díj nem merül fel. Külön csomagolási költség egyik esetben sem kerül felszámításra.
  • A Megrendelést a Szállító kézbesíti a Megrendelőnek. A Megrendelés és egyben a házhozszállítás díját a Megrendelő köteles közvetlenül a Szállítónak (futárnak) a kiszállításkor teljes egészében megfizetni. A termékek árát és a házhozszállítás díjszabását (és egyéb feltételeit) a Megrendelő honlapján folyamatosan közzéteszi. Amennyiben a Megrendelő a termékeken vagy a csomagoláson sérülést észlel, köteles a Szállítótól jegyzőkönyv felvételét kérni, ellenkező esetben a Szolgáltató ezzel kapcsolatos reklamációt nem fogad el és ezért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

  Rendelés, technikai lépések (hivatkozás?)

  Felmondás, ÁSZF megszegése

  • Szolgáltató részéről azonnali hatályú felmondásra adhat okot, ha a Megrendelő fizetési kötelezettségének a Szállító által történő kiszállításkor nem vagy nem teljes mértékben tesz eleget vagy a Megrendelő megrendelt termék átvételét megtagadja. Ez esetben a Szolgáltató a szerződést azonnal hatállyal e-mail útján bármikor felmondhatja és a Megrendelőt a Szolgáltató kárának megtérítésére kötelezheti. A Megrendelő köteles minden, a szerződésszegéssel kapcsolatosan felmerült kárt megtéríteni.
  • Amennyiben a Megrendelő a Szállító számára nem elérhető, a Megrendelő a sikertelen kézbesítéssel járó költségeket köteles viselni. Amennyiben a Szolgáltató saját mérlegelési körében úgy dönt, hogy a kézbesítést ismét megkísérli, és az ismét sikertelen, az újra kézbesítéssel járó többletköltségeket is a Megrendelő köteles viselni. Amennyiben a Megrendelő az első megkísérelt kézbesítés alkalmával nem elérhető a Szállító számára, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal írásban, e-mail útján felmondani. Amennyiben a Szolgáltató a kézbesítést újra megkísérli és az ismét sikertelen, az előző mondatokban írt felmondási jog a második sikertelen kézbesítést követően illeti meg a Szolgáltatót. A Szolgáltató a jelen pontban hivatkozott felmondás esetén kártérítési igénnyel is felléphet a Megrendelővel szemben. A kézbesítéssel járó többletköltségekbe minden esetben beleértendő a visszaszállítás díja is.
  • Amennyiben a Megrendelő személyesen kívánja átvenni a Megrendelést a Tenyésztőtől, ezt a Megrendelő a Megrendelésben jelezheti. Ez esetben a Szolgáltató azt nem szállítja le a Megrendelőnek, hanem a Megrendelő a megrendelt termékeket a megrendelést követően egyeztetett munkanapon átveheti a Tenyésztőtől, nyitvatartási időben. Amennyiben a Megrendelő a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik személyesen a Tenyésztőnél, a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el, és a Megrendelés automatikusan, azonnali hatállyal megszűnik az 5. munkanapon, és Tenyésztő nem köteles a megrendelt termékeket a Megrendelő részére fenntartani, és a Tenyésztő nem köteles erről a Megrendelőt külön értesíteni.
  • A Megrendelő jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal, írásban (e-mail útján) felmondani, amennyiben a Szolgáltató súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
  • A jelen pontban foglaltakon kívül, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal, írásban (e-mail útján) felmondani, amennyiben a Megrendelő egyéb módon súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

  Vegyes Rendelkezések

  • A Megrendelő kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti az ÁSZF illetve a Megrendelés alapján fennálló kötelezettségeit és jogait.
  • Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  • Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a megrendelés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy vagy több alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
  • Szolgáltató és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött Megrendelések, valamint a jelen ÁSZF irányadó joga a mindenkor hatályos magyar jog (különös tekintettel a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet). A Megrendelésekből, illetve a jelen ÁSZF-ből eredő, vagy azokkal kapcsolatos jogviták elbírálására – pertárgyértéktől függően – a Tenyésztő körzeti Bírósága, rendelkezik kizárólagos illetékességgel. A Megrendelések magyar nyelvűek, a jelen ÁSZF magyar nyelven készült.
  • Ha a jelen ÁSZF és az adott megrendelés között bármilyen eltérés, ellentmondás lenne, minden esetben az adott Megrendelés rendelkezései irányadóak.
  ×
  Szállítási költségek

  Áraink a következők:

  • Párzott, petéző méhanyák ára: 3.500 Ft / db
  • Párzatlan méhanyák ára: 3.000 Ft / db
  • Méhanyabölcsők ára: 1.500 Ft / db

  A méhanyák belföldi szállítás díja értéknagyságtól függően:

  • 50.000 Ft-ig 4.600 Ft
  • 50.000 és 200.000 Ft között 6.800 Ft

  A személyes átvétel díjtalan, de a rendelésfüggő esetleges plusz csomagolásköltségeket a tenyésztő jelezheti Önnek.

  ×