Közlemények

Méhanyák előkészítése mesterséges termékenyítéshez (2020. július 15-16.)

HASZNOS INFORMÁCIÓK 2020
figyelembe véve a COVID-19 előírásait

A szűz – még ki nem repült – méhanyák 2020. július 4-5. keléssel lesznek megfelelőek.
A méhanyák ivarérett kora 8 és 10 nap között optimális, kérem erre figyelni!

Legegyszerűbb a méhanyát jól szellőző, anyaráccsal ellátott – népesen, fiassal, folyamatos – pároztatóban ajánlott tartani, ill. ugyanebben szállítani a termékenyítés színhelyére.

Csak egyszer-használatos zárka alkalmazása javasolt, ami jelzéssel nyomon követhető a pároztatóból a termékenyítés/széndioxid-kezelés művelete során, ill. a higiéniai szempontból
A steril zárka –némi kts-gel- helyben is rendelkezésre áll.

Zárkában szállított méhanyákat nem fogadunk!
(Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a kellő népesség biztosítja a termékenyítés eredményességét, ill. megóvja a méhanyát a szállítás alatti stressztől is.)

Szükséges mellékletek:
(1) származási bizonylat
(2) állatorvosi igazolás/2020 – ill. érvényes / másolat –

A termékenyítésre a herék a Központi Teljesítmény-vizsgálati telepekről kerülnek előkészítésre.
Olyan vonalak kialakítása a cél, amelyek termelési és származási paraméterei kiválóak, és a
termelést jelentő egyéb/közvetett jellemzőik is megfelelőek
.

Jelentkezés telefonon, sms-en, ill. info@mmoe.hu, e-mailen.
Inszeminációt végzi:
HONZA TYL (Prága-Dol, Méhészeti Kutatóintézetiegyüttműködésben)

Várjuk a fentiekben szíves együttműködését.
MMOE elnökség
További részletek a www.mmoe.hu, www.pannonméh.hu honlapon

Méhanyák előkészítése mesterséges termékenyítéshez (2019. július 10-11.)

A szűz méhanyák 2019. július 1-2. keléssel lesznek megfelelőek.
A méhanyák ivarérett kora 8 és 10 nap között optimális, kérem erre figyelni!

Legegyszerűbb a méhanyát jól szellőző, anyaráccsal ellátott – népes-fias és folyamatos – pároztatóban kezelni, ill. ugyanebben szállítani a termékenyítés színhelyére.
Csak egyszer-használatos zárka alkalmazása javasolt, ami higiéniailag, ill. jelzéssel nyomon követhető a termékenyítés/széndioxid-kezelés művelete során,
A steril zárka szükség szerint helyben is rendelkezésre áll.

Zárkában szállított méhanyákat nem fogadunk!
(Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a kellő népesség biztosítja a termékenyítés eredményességét, ill. megóvja a méhanyát a szállítás alatti stressztől is.)

Szükséges mellékletek:
(1) származási bizonylat
(2) állatorvosi igazolás – ill. érvényes / másolat –

A termékenyítésre e herék a Központi Teljesítmény-vizsgálati telepekről kerülnek előkészítésre.
Olyan vonalak kialakítása a cél, amelyek termelési és származási paraméterei kiválóak, és a közvetett jellemzőik is megfelelőek. (mint a szelídség, ingerlékenység, tisztogató-hajlam, egyéb.)

Jelentkezés telefonon, sms-en, ill. info@mmoe.hu, e-mailen.
Inszeminációt végzi:
HONZA TYL (Prága-Dol, Méhészeti Kutatóintézetiegyüttműködésben)

Várjuk a fentiekben szíves együttműködését.
MMOE elnökség
További részletek a www.mmoe.hu, www.pannonméh.hu honlapon

Mervald József kitüntetése

Mervald József 1948 –ban született, egy csömöri sváb család középső fiaként. Harmadik generációs méhész.

Iskoláit kitűnő eredménnyel végezte, a gimnáziumi érettségi után a „Szakma Ifjú Mestere” –ként szerszámkészítő lett.

Édesapja és nagyapja munkájukért fizetségként kaptak egy méhcsaládot, s azóta, immár 77 éve méhdongástól hangos a családi ház udvara. Édesapjától örökölte a méhek szeretetét, és 16 évesen megkapta első saját méhcsaládját. Együtt dolgozott apa és fia, már ekkor figyelve, melyik család az, amelyik több mézet hord, melyik könnyen kezelhető, melyik szelídebb. Ezektől a családoktól neveltek saját célra méhanyákat, míg végül az egész állomány nekik tetsző módon dolgozott. Az ismerős méhészek gyakran panaszkodtak, hogy vadak a méheik, vagy nem úgy hordanak, ahogyan kellene, „bezzeg nálatok, be lehet jönni nyugodtan a portára”. Elkezdtek egy – egy méhanyát kérni, majd jelentkeztek mások is, akik „valakitől hallották” a Mervald –féle méhek hírét. Valahogy így indult a méhanya nevelés Csömörön, mely 1999-ben vált hivatalos tevékenységgé. Ekkor csatlakozott Mervald József a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületéhez.

Édesapja hirtelen megbetegedésekor, egyik napról a másikra át kellett vennie a teljes méhállomány kezelését. Régóta tervezte, hogy családját a méhekkel való munkából fogja eltartani. Ekkor vált aktuálissá, hogy már nem hobbi szinten, hanem teljes erővel a méhészetre koncentrál, ezért kilépett munkahelyéről, és főállású őstermelőként méhészkedett tovább, piacozott, hirdette a méz és méhészeti termékek fogyasztásának jelentőségét.Életében egyik legfontosabb dolog a precizitás. Mindig, mindent a legjobb tudása szerint csinál, kihozva mindenből a maximumot. Így van ez a méhészetében is. Azt vallja, hogy nem szabad „csak egy lábon” állni, még e szakmán belül sem. Hiszen a méhek annyi lehetőséget adnak; nem „csak” mézet termelnek nekünk. Minden apró viaszmorzsát érdemes összegyűjteni, propoliszt, virágport. A méhanya nevelés mellett a méhpempő termelése is igen fontos. Úgy véli, ajándék minden, amit a méhek adnak nekünk, és egyre többen keresik is az igényes mézfogyasztók. Termékeihez nevét is adja, hiszen vevő részére a legnagyobb garancia a termékekre maga a termelő személye.

A több lábon állás része az is, hogy műlépet kezdett gyártani, mert amiket korábban vásárolt, vagy saját viaszából készíttetett, nem volt számára megfelelő, jobbat akart. Műlép készítő gépsorát is saját maga készítette el, már két évtizede azzal dolgozik. S, ha már műlép, miért ne színezné, s készítene belőle gyertyákat. Bemutató méhészetet létesített, szakmai előadásokat tart, hogy tovább adja tudását méhész kollégáknak is.

Számára a méhészkedés egy soha el nem múló szerelem.

Mervald József munkássága jól példázza, hogy a méhészeti ágazat nem csak a hordós méz megtermelésből áll. Teljes keresztmetszetét műveli a szakmának, a méhéktől származó szinte minden terméket előállít és közvetlenül a fogyasztónak történő értékesítéssel juttatja a piacra. Ezen felül példaértékű tenyésztési munkát is végez. Tudását nem titokként kezeli, közkincsé is teszi. Életútja méltó példa minden olyan fiatalnak aki a méhészeti ágazatban kíván kiteljesedni.MEGHÍVÓ MTP 2018

MEGHÍVÓ

a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete szervezésében ismét megrendezésre kerülő


Mesterséges Termékenyítési Programra (MTP)

(2018.07.11-13. szerda-péntek)

előzetes bejelentkezés alapján


Együttműködő partner

SZÉKELY NEKTÁR


Cím: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános 17/a

Leágazás az 52-es /Dunaföldvári/ főútról a 6-os km – buszmegállónál

GPS koordináták: 46.888294, 19.612136

a mesterséges termékenyítés – szolgáltatás – önköltséges, ezért kérem azonnal jelezni részvételi szándékát

 az inszeminálásra tervezett méhanyák db számát

határidő 2017.06.15.

visszajelzés az alábbi módon lehetséges – a tagság nemleges válaszát is várom

Jelentkezés

email-ben a:  info@mmoe.hu vagy az info@pannonmeh.hu

30-628-1328,  30-210-8899,  30-664-4458 telefonszámon / sms-ben,

              Tájékozódás a honlapon

www.mmoe.hu, vagy a www.pannonmeh.hu

FIGYELEM

Szűz méhanyák kora 10 nap, a javasolt előkészítéssel

Rónai István emlékére

A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete megrendülten értesíti a méhésztársadalmat, hogy Rónai István, Egyesületünk alapító és tiszteletbeli tagja 2017. december 10.-én 90 éves korában elhunyt. Hosszú és tartalmas életútja itt olvasható.

Megemlékezés Róna Istvánról a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületének alapító és tiszteletbeli tagjáról


Rónai István 1928. június 19-én született Magyaregregyen bányász család első gyermekeként. Iskoláit a helyi római katolikus elemi népiskolában kezdte, Pécsi Polgári Fiúiskolában folytatta és különbözeti vizsgával a Bajai Állami Tanítóképző Intézetben fejezte be. Itt népiskolai tanítói oklevelet szerzett 1950-ben.

Tanítói pályáját a Vékényi Általános Iskolában kezdte, majd a Komlói Vájáriskolánál folytatta. Innen politikai okból elbocsátották. Rövid ideig nem kapott munkát, de tanító hiány miatt visszahívták és a Hegyhátmaróci Általános iskola 1-8 összevont osztályait bízták rá. Ez egy nagyon jó büntetés volt részére, mert itt 18 évig taníthatott. Ezután Kárászon és Szalatnakon folytatta pályafutását. 38 évig tartó tanítás után 1988. szeptember 1-vel nyugállományba vonult.

A méhészettel és a méhek életével Hegyhátmarócon ismerkedett meg, az ott tartózkodásának 2-3-ik évében. Történt, hogy Kiss Károly maróci méhész többszöri beszélgetés után azt a kijelentést tette neki: Ha egy tanító és a pap falura kerül és nem méhészkedik, az egy se rendes ember! Ezért holnap reggel viszek mindkettőjüknek egy-egy kaptár méhet! Másnap reggel ígéretéhez híven az iskola udvarának közepére tett egy kis-Boczonádi kaptár méhet. Könyörögni kellett neki, hogy vigye a méheket a kert sarkába, nehogy megszúrják a gyerekeket. Így indult méhészeti pályája. Sokat beszélgetett Károly bácsival, méhészetében segített és így tanult sokat az idős méhésztől. Ő irányította figyelmét az anyanevelésre. Károly bácsi nem tudott anyát nevelni de segített akkor, amikor a Kisállattenyésztési Kutatóintézet Anyanevelő telepe Leányfalun idénymunkásokat keresett.

Pista bácsi jelentkezett Leányfalura és felvételt nyert. Két nyarat is eltöltött ott, ahol az anyanevelés minden munkafázisát meg kellett tanulni és tevékenyen gyakorolni.. Következő években tevékeny anyanevelői szakcsoport tag volt Zalaapátiban. Alapító tagja a Gödöllői Anyanevelői Szakcsoportnak  amely az elődje a mai Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületének.

Méhészeti tevékenysége során mindig figyelt az új ismeretekre és az új technológiára. Ezeket lehetőségei szerint alkalmazta azt és másoknak is átadta. Szakmai ismeretekkel felvértezve elvállalta a Bonyhádi Áfész Méhész Szakcsoport elnöki feladatait is, egészen a megszüntetéséig, ami a rendszerváltás időszakáig tartott.

Rónai István az évek során megszerzett szakmai ismereteit másoknak is átadta: Sok előadást tartott a méhészet különböző szakterületeiről, de legfőképpen a méhanya neveléséről. Nagyon sok fiatalt elindított a méhészkedés rögös útján és kinevelte méhanyanevelői utódait is.

A méhészeti ismeretek gyarapítása céljából az ország méhészei részére Európa sok országába szervezett tanulmányutakat, melyek rendkívül sikeresek voltak. Legsikeresebb útjai a görög és a szerb méhészetek megismerése, valamint az osztrák Singer-féle méhészetben tett látogatásai voltak. Népszerűek voltak az erdélyi, felvidéki, vajdasági és kárpátaljai méhészetekbe szervezett útjai is, amelyekkel elkötelezetten ápolta a határainkon átívelő magyar-magyar méhészeti kapcsolatokat. Mindezeken kívül az Apimondiákra is nagy lelkesedéssel szervezett a utakat a méhészeknek.

Rónai István szakmai munkásságát az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 2012-ben Magyar Méhészetért Emlékéremmel, a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete 2010-ben Magyar Méhtenyésztésért Emlékéremmel ismerte el. Aktív tenyésztői munkájának befejezése után a  Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete 2017 tavaszán tiszteletbeli taggá választotta.

Tisztelettel és szeretettel emlékezünk reá.

2017. december 11.

                                                                                   Horváth János MMOE elnök

 

MMOE szervezésben – Mesterséges Termékenyítési Program – 2017. július 12-14

MEGHÍVÓ

a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete szervezésében ismét megrendezésre kerülő


Mesterséges Termékenyítési Programra

(2017.07.12-14. szerda-péntek) előzetes bejelentkezés alapján


Együttműködő partner: SZÉKELY NEKTÁR


Cím: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános 17/a Leágazás az 52-es /Dunaföldvári/ főútról a 6-os km – buszmegállónál GPS koordináták: 46.888294, 19.612136

a mesterséges termékenyítés – szolgáltatás – önköltséges, ezért kérem azonnal jelezni részvételi szándékát

 az inszeminálásra tervezett méhanyák db számát

határidő 2017.06.20.

visszajelzés az alábbi módon lehetséges – a tagság nemleges válaszát is várom


Jelentkezés

email-ben a:  info@mmoe.hu vagy az info@pannonmeh.hu

30-628-1328,  30-210-8899,  30-664-4458 telefonszámon / sms-ben,


              Tájékozódás a honlapon

www.mmoe.hu, vagy a www.pannonmeh.hu


FIGYELEM

Szűz méhanyák kora min. 10 nap, a javasolt előkészítéssel

MMOE szervezésben – Mesterséges Termékenyítési Program – 2016. július 13-15

MEGHÍVÓ

Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete szervezésében megrendezésre kerülő

Mesterséges Termékenyítési Programra

2016. július 13-15. Cím: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános 17/a

Leágazás az 52-es /Dunaföldvári/ főútról a 6-os km – buszmegállónál GPS: 46.888294, 19.612136

Együttműködő partner SZÉKELY NEKTÁR

További részletek a www.mmoe.hu honlapon.

A program – mesterséges termékenyítés – szolgáltatás – önköltséges, ezért kérem azonnal jelezni részvételi szándékát és a méhanyák db-számát e-mailen, vagy sms-ben.

Jelentkezés – kapcsolatfelvétel

30-628-1328, 30-210-8899, 30-664-4458 telefonszámon – sms-ben, ill. az info@pannonbee.hu e-mailen.

Inszeminációt végzi:

Dr. DALIBOR TITERA és HANZA TYL

Prága-Dol, Méhészeti Kutatóintézet

Várjuk a jelentkezést és köszönjük az együttműködést.

MMOE elnökség

Illés Sándor emlékére

Illés Sándor 1942. augusztus 23-án, Pécsen született és 73 éves korában 2015 karácsonyán távozott el közölünk. A méhészkedést vasúti állomásfőnök édesapja mellett kezdte, önálló útra 1967-ben lépett, mikor a VOLÁN Szekszárdi Autóbusz Pályaudvarának vezetője volt. 1969-ben Balogh Józseffel megvásárolta a Nagydorogi ÁFÉSZ méhesét, mert az állami méhészeteket felszámolták. Már ettől az időszaktól kezdve rendszeresen vándorolt. Kezdetben NB 18-as Madarász féle fészek-mézkamrás kaptárakkal dolgozott, majd konténereket vásárolt, melyekben szerzett tapasztalatai alapján megalkotta az emelőfolyosós 72 családos meleg építményű Illés-féle tolnai konténereket. Fejlesztése gyorsan elterjedt a vándorméhészek körében és a tapasztalatcsere érdekében minden évben megrendezte a Tolnai Konténeresek találkozóját is. Sanyi bácsi vidámságával, közvetlen stílusával elismert és megbecsült tagja volt a méhészek társadalmi életének. Szerette a sportot, a zenét, a nótát, a jó ételeket, különösen a tolnai halászlét. Igazi lelke, motorja volt a társasági életnek, de nem csak az ünnepkor, hanem a dolgos hétköznapokon is a nyűgös szervezési munkákban is. Bejárta az országot szakmai előadásaival, melyből rengeteg méhész tanulhatott. 1983-tól az OMME-nek, majd a Tolna Megyei Méhész Egyesületnek szervezője, és alapító tagja is volt, 12 évig ellátta a titkári feladatokat. Tagja volt már a Gödöllő és Vidéke Áfész keretében működő Országos Méhanyanevelő Szakcsoportnak és alapító tagja volt a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületének. 2004-től haláláig az MMOE Felügyelő Bizottságának tagja volt. Anyanevelési munkája példaértékű volt, a sok megnevelt anya mellett pontosan, hatékonyan dolgozott. Részt vett a NONOSZ-t, valamint a Méhpatika kifejlesztésében. Tagja volt a bajai Szent Ambrus Méz Lovagrendnek is. Rajongva szerette családját és unokáit akik folytatják elhivatott munkásságát. A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete 2016-ban posztumusz Magyar Méhtenyésztésért emlékplakettben részesítette.

Mesterséges Termékenyítési Program – 2015. július 15-16.

MEGHÍVÓ
Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete
szervezésében kerül megrendezésre
a
Mesterséges Termékenyítési Program

Együttműködő partner
SZÉKELY NEKTÁR

Cím : 6000 Kecskemét, Felsőcsalános 17/a
Leágazás az 52-es /Dunaföldvári/ főútról a 6-os km – buszmegállónál
GPS koordináták : 46.888294, 19.612136

• a program – mesterséges termékenyítés – szolgáltatás – önköltséges, ezért kérem jelezni részvételi szándékát és a
• az inszeminálásra tervezett méhanyák db-számát

Jelentkezés
30-628-1328, 30-210-8899, 30-664-4458 telefonszámon –sms-en,
ill. az info@mehtenyesztok.hu e-mailen.


HASZNOS INFORMÁCIÓK

2015
Méhanyák előkészítése mesterséges termékenyítéshez

A szűz méhanyák július 8-9 .-i keléssel megfelelőek.
A méhanyák ivarérett kora 5 és 10 nap között optimális, kérem erre figyelni!
Legegyszerűbb jól szellőző, anyaráccsal ellátott – népes és folyamatos – pároztatóban kezelni, ill. szállítani az anyákat a termékenyítés színhelyére.
Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a kellő népesség biztosítja a termékenyítés eredményességét, ill. megóvja a méhanyát a szállítás során.

Szükséges adatok
(1) származási bizonylat
(2) állatorvosi igazolás – érvényes másolata –

A herék a Központi Teljesítmény-vizsgálati telepekről (KTV) kerülnek előkészítésre. Olyan vonalak kerülnek kialakításra, amelyek termelési és származási paraméterei kiválóak, és a közvetett jellemzőik (ingerlékenység, tisztogató-hajlam, egyéb) ill. a rendeletnek megfelelőek

Jelentkezés telefonon, sms-en, ill. info@mehtenyesztok.hu e-mailen.
Inszeminációt végzi
Dr. DALIBOR TITERA és JAN TYL
Prága-Dol, Méhészeti Kutatóintézet


Várjuk a jelentkezést és köszönjük az együttműködést.
MMOE elnökség

Görömbei Albert elhunyt

TISZTELT MÉHÉSZTÁRSAK(NŐK)!

Értesítelek benneteket, hogy egyesületünk tiszteletbeli tagja GÖRÖMBEI ALBERT 2014. július 26.án hajnalban hosszan tartó súlyos betegségben elhunyt.

Temetése 2014. július 31.-én 14 órakor Polgáron a köztemetőben lesz.

Tisztelettel: Balogh Imre MMOE elnöke

Mesterséges Termékenyítési Program 2014. július 16-17.

MEGHÍVÓ

A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete szervezésében kerül megrendezésre aMesterséges Termékenyítési Program

Cím: Kecskemét, Felsőcsalános 17/a Megközelítés: az 52-es főút /Dunaföldvári út/ 6. km-nél lévő buszmegálló GPS: 46.888294, 19.612136

Együttműködő – SZÉKELY NEKTÁR

További részletek a www.mmoe.hu honlapon a HASZNOS INFORMÁCIÓK-ban.

  • a program – mesterséges termékenyítés – szolgáltatás – önköltséges, ezért kérem jelezni részvételi szándékát
  • az anyák db-számát jelezze azonnal e-mailen, telefonon

Jelentkezés 30-6644458, 30-6281328 vagy 30-2108899 telefonszámon, ill. info@mmoe.hu e-mailen.

Inszeminációs programot irányítja: Dr. DALIBOR TITERA Prága-Dol, Méhészeti Kutatóintézet

Várjuk a jelentkezést és köszönjük az együttműködést.

MMOE elnökség

Kis Imre emlékére

Kis Imre méhtenyésztőnk, a tenyésztőegyesület alapító tagja

Kis Imre Kunhegyesről tartotta a kapcsolatot az ország méhészeivel, az USA-ba került leányával és Budapest vonzáskörzetébe került fiával. Örök fáradhatatlansága és segítőkészsége példamutató volt. Fájdalmas veszteség számunkra a mindig segítőkész méhésztársunk, a méhtenyésztésben is kiemelkedő munkájáról ismert Kis Imre barátunk hirtelen távozása.

Örömmel emlékezünk vissza az anyanevelésben és tenyésztésben együtt töltött alkotó 40 évre, amely lépésről-lépésre, évről-évre, mindenki megelégedésére folyamatosan fejlődött. Az 1994-es méhtenyésztői rendelet kialakításában Kis Imre méhésztársunk együtt munkálkodott, tanácsot adott nekünk. Méltó szakember volt az anyanevelés gyakorlati fejlesztésében, az akkor krajnai fajta – később PANNON MÉH – fenntartásában. Elsők között vett részt méhállományával az országos kísérletben a krajnai fajta morfológiai vizsgálatában, és tartotta fenn napjainkig ezt a precíz és példaértékű munkát.

Kis Imre méhanyanevelőnk a tenyésztői munka mellett meghatározó szerepet vállalt a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületének vezetőségi munkájában. Közel 15 évig, mint az egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke jogi tanácsaival aktívan vett részt az előkészítő munkákban. Jó vita készséggel mutatott rá a helytelen irányra és terelte szabályos mederbe a tárgyalást és segített megoldani a vitás kérdést is. Mindig örömmel fogadta az anyanevelés iránt érdeklődőket és helyt adott a szakmai egyeztetésekben történő részletesebb elmélyülésnek is. Felkarolta az arra érdemes fiatalokat, és tenyészanyaggal, a szükséges rutinnal és rendszeres tanáccsal ellátva indította útjára az érdeklődőket.

A felgyorsult események következtében, a környezetből a méheket érő számos stressz, a fokozottabb védekezési rendszer egyre nagyobb terhet rótt a méhek precizitásával, szorgalmával és szeretetével megáldott méhészre is. 2006-ban veszítette el a hosszú megpróbáltatás után gyermekei édesanyját. A nehézségeket az életből szerzett rendkívüli gyakorlati tapasztalatával elhárította, majd élete utolsó pillanatáig maradt a méhek hűséges társa.

Fájdalmunkban Kis Imre méhésztársunk emléke örökké szívünkben él. A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete és méhésztársadalma nevében búcsúzunk tőled Imre, munkád eredményét tovább visszük. Nyugodj békében!

Évi 4,7 millió euró támogatás a magyar méhészetnek

Évi 4,7 millió euró támogatáshoz jut a magyar méhészet az Európai Unió és a magyar kormány 50–50 százalékos forrásbiztosításával – mondta Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) agrárgazdaságért felelős államtitkára vasárnap Gödöllőn, a Magyar Méhészek Nyolcadik Világtalálkozóján tartott megnyitó beszédében.

Mesterséges Termékenyítési Program 2013. július 22 és 24 között.

Szervezi: Szalainé Mátray Enikő

Kedves Méhtenyésztők!

A Mesterséges Termékenyítési Programra (méhanya) minden érdeklődőt meghívunk, új helyszínnel.

A 2013-évi mesterséges termékenyítési program megvalósítására Győr mellett kerül sor a gödöllői zárlat miatt. CÍM: Varga Tamás Imre szaktanácsadó – KISBODAK –. További részletek a www.mmoe.hu honlapon.

A program –mesterséges termékenyítés, azaz a szolgáltatás – teljesen önköltséges, ezért kérem a minden érdekelt egyesületi tagtól, hogy részvételi szándékát, a részleteket és az anyák db-számát jelezze azonnal ezen az e-mailen, vagy az alábbi telefonszámon:

30-66 44 458,                         30-210 88 99   vagy    30-628 13 28

Méhanyák előkészítése

Kérem, hogy a mesterséges termékenyítéshez a saját anyákat júli 15-16 keléssel – az álcázást időben – előkészíteni szíveskedjetek. Az anyák ivarérett kora 5 és 10 nap között optimális, kérem erre figyelni. Legegyszerűbb kis pároztatóban kezelni, szállítani az anyákat a termékenyítés színhelyére, a minél kevesebb stressz érdekében. Az elmúlt években ez jól bevált..

A herék a KTV telepekről kerülnek előkészítésre. Előreláthatólag 4-5 olyan vonal kerül kialakításra, amely családok termelési és származási paraméterei eddig kiválóan viselkedtek, termeltek és ismeretesek.

Inszeminációs program vezetője

DALIBOR TITERA, Prága-Dol Méhészeti Kutatóintézetből

Időpont előkészítéssel:

Július 22/23/24          a termékenyítés napja: kedd (23) – létszámtól függő, lehet szerda is

Árkalkuláció:

Anya és útikts

6,60 + 21 % Adó = 7,99 EUR/Kö + 0,40 EUR/km + Stesen (?)

Várhatóan      3000-3500 Ft/saját anya

Várjuk és köszönjük az együttműködést.

Üdvözlettel:

Dr. Szalai Tamás                                           Kováts Károly tenyésztésvezető                                                   elnök

Bio méhészeti konferencia dr. Szalay László emlékére

1. Józsai Közösségi Ház – 4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi u. 9. – 2013. április 2. kedd

2. Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ (KÁTKI) – 2100 Gödöllő Isaszegi út 200. – 2013. április 3. szerda

Részletes információk letölthetők innen vagy biokontroll.hu honlapjáról