Egyesület működése

Egyesület neve:

Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (rövidítése: MMOE)

Székhelye:

1134, Budapest, Lőportár u. 16. 2.

Jogállása:

Az Egyesület országos szervezetű jogi személyként működik (2013. évi V. Törvény). Elkülönült saját önkormányzattal rendelkező szervezet, saját vagyonnal rendelkezik, mellyel önállóan gazdálkodik, saját nevében jogokat és kötelezettségeket szerezhet, illetve vállalhat. Az egyesület nonprofit szervezet, pártoktól független, civil társadalmi szervezet, politikai tevékenységet nem folytat gazdasági tevékenységet legfeljebb kiegészítő tevékenységként végezhet.

Egyesület működése és gazdálkodása

Az Egyesület céljainak eléréséhez szükséges feladatait és tevékenységét az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon látja el. Az Egyesület bevételei az egyszeri belépési díj, az egyesületi tagsági díjak, a pályázati támogatások, lehetőségek és egyéb bevételek.

Az egyesület kiadásai-költségei lehetnek cél szerinti tevékenység költségei, illetve egyéb közvetett költségek, kiadások. Az Egyesület éves bevételének a költség felhasználáson felül fennmaradó részét a következő évi feladatok megvalósítására fordíthatja. Ebben a kérdésben a Közgyűlés évente dönt, a költségvetés elfogadása során.

A civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint a beszámoló megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

Cím
MMOE beszámolók 2023.06.25
MMOE beszámolók 2023.06.25
MMOE beszámolók 2023.06.25
MMOE beszámolók 2023.06.25
MMOE beszámolók 2023.06.24