Szerző bejegyzései

MEGHÍVÓ MTP 2018

Written by mmoe_admin. Posted in Közlemények

MEGHÍVÓ

a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete szervezésében ismét megrendezésre kerülő


Mesterséges Termékenyítési Programra (MTP)

(2018.07.11-13. szerda-péntek)

előzetes bejelentkezés alapján


Együttműködő partner

SZÉKELY NEKTÁR


Cím: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános 17/a

Leágazás az 52-es /Dunaföldvári/ főútról a 6-os km – buszmegállónál

GPS koordináták: 46.888294, 19.612136

a mesterséges termékenyítés – szolgáltatás – önköltséges, ezért kérem azonnal jelezni részvételi szándékát

 az inszeminálásra tervezett méhanyák db számát

határidő 2017.06.15.

visszajelzés az alábbi módon lehetséges – a tagság nemleges válaszát is várom

Jelentkezés

email-ben a:  info@mmoe.hu vagy az info@pannonmeh.hu

30-628-1328,  30-210-8899,  30-664-4458 telefonszámon / sms-ben,

              Tájékozódás a honlapon

www.mmoe.hu, vagy a www.pannonmeh.hu

FIGYELEM

Szűz méhanyák kora 10 nap, a javasolt előkészítéssel

MMOE közgyűlés 2018. március 23.

Written by mmoe_admin. Posted in Események

Meghívó

A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete tisztelettel meghívja Önt a 2018. évi tavaszi közgyűlésére

Levezető elnök: Horváth János elnök

megnyitó a Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK) részéről Dr. Szalay István  igazgató

Helyszín és elérhetőség: HáGK – Báldy terem Gödöllő, Isaszegi u. 200. GPS koordináták: 47.5659736, 19.3703949 Időpont: 2018. március 23. (péntek) 10:00 óra

Ezúton értesítem a tisztelt tagokat, hogy határozatképtelenség esetén a közgyűlést ugyanezen a helyszínen változatlan napirendi pontokkal 2018. április 6. 10:00-ra hívom össze.  A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Napirendi pontok

 1. Beszámolók a 2017. évről és a 2017-2018 közötti időszakról (Horváth János elnök, Simon Péter FB elnök)
 2. Tervezés a 2018. évre, a méh teljesítményvizsgálati kódex változása (Horváth János elnök)
 3. Az Alapszabály és az SZMSZ módosítása  (Horváth János elnök)
 4. Tagsági viszonyok változása  (Horváth János elnök)
 5. Tisztségviselők megválasztása  (Címer István a jelölőbizottság elnöke)
 6. Egyebek

Szakmai előadások, tájékoztatók 13 órától

 1. Fajtajelleg vizsgálati eredmények (Donkó Kata Sára HáGK intézeti mérnök)
 2. A 2018. évi KTV és MTP előkészítése (Dr. Szalainé Mátray Enikő koordinátor)
 3. Teljesítmény-vizsgálatok cikk előkészítése – 3 évi eredmények bemutatása (Dr. Szalai Tamás tenyésztésvezető)
 

Rónai István emlékére

Written by mmoe_admin. Posted in Közlemények

A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete megrendülten értesíti a méhésztársadalmat, hogy Rónai István, Egyesületünk alapító és tiszteletbeli tagja 2017. december 10.-én 90 éves korában elhunyt. Hosszú és tartalmas életútja itt olvasható.

Megemlékezés Róna Istvánról a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületének alapító és tiszteletbeli tagjáról


Rónai István 1928. június 19-én született Magyaregregyen bányász család első gyermekeként. Iskoláit a helyi római katolikus elemi népiskolában kezdte, Pécsi Polgári Fiúiskolában folytatta és különbözeti vizsgával a Bajai Állami Tanítóképző Intézetben fejezte be. Itt népiskolai tanítói oklevelet szerzett 1950-ben.

Tanítói pályáját a Vékényi Általános Iskolában kezdte, majd a Komlói Vájáriskolánál folytatta. Innen politikai okból elbocsátották. Rövid ideig nem kapott munkát, de tanító hiány miatt visszahívták és a Hegyhátmaróci Általános iskola 1-8 összevont osztályait bízták rá. Ez egy nagyon jó büntetés volt részére, mert itt 18 évig taníthatott. Ezután Kárászon és Szalatnakon folytatta pályafutását. 38 évig tartó tanítás után 1988. szeptember 1-vel nyugállományba vonult.

A méhészettel és a méhek életével Hegyhátmarócon ismerkedett meg, az ott tartózkodásának 2-3-ik évében. Történt, hogy Kiss Károly maróci méhész többszöri beszélgetés után azt a kijelentést tette neki: Ha egy tanító és a pap falura kerül és nem méhészkedik, az egy se rendes ember! Ezért holnap reggel viszek mindkettőjüknek egy-egy kaptár méhet! Másnap reggel ígéretéhez híven az iskola udvarának közepére tett egy kis-Boczonádi kaptár méhet. Könyörögni kellett neki, hogy vigye a méheket a kert sarkába, nehogy megszúrják a gyerekeket. Így indult méhészeti pályája. Sokat beszélgetett Károly bácsival, méhészetében segített és így tanult sokat az idős méhésztől. Ő irányította figyelmét az anyanevelésre. Károly bácsi nem tudott anyát nevelni de segített akkor, amikor a Kisállattenyésztési Kutatóintézet Anyanevelő telepe Leányfalun idénymunkásokat keresett.

Pista bácsi jelentkezett Leányfalura és felvételt nyert. Két nyarat is eltöltött ott, ahol az anyanevelés minden munkafázisát meg kellett tanulni és tevékenyen gyakorolni.. Következő években tevékeny anyanevelői szakcsoport tag volt Zalaapátiban. Alapító tagja a Gödöllői Anyanevelői Szakcsoportnak  amely az elődje a mai Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületének.

Méhészeti tevékenysége során mindig figyelt az új ismeretekre és az új technológiára. Ezeket lehetőségei szerint alkalmazta azt és másoknak is átadta. Szakmai ismeretekkel felvértezve elvállalta a Bonyhádi Áfész Méhész Szakcsoport elnöki feladatait is, egészen a megszüntetéséig, ami a rendszerváltás időszakáig tartott.

Rónai István az évek során megszerzett szakmai ismereteit másoknak is átadta: Sok előadást tartott a méhészet különböző szakterületeiről, de legfőképpen a méhanya neveléséről. Nagyon sok fiatalt elindított a méhészkedés rögös útján és kinevelte méhanyanevelői utódait is.

A méhészeti ismeretek gyarapítása céljából az ország méhészei részére Európa sok országába szervezett tanulmányutakat, melyek rendkívül sikeresek voltak. Legsikeresebb útjai a görög és a szerb méhészetek megismerése, valamint az osztrák Singer-féle méhészetben tett látogatásai voltak. Népszerűek voltak az erdélyi, felvidéki, vajdasági és kárpátaljai méhészetekbe szervezett útjai is, amelyekkel elkötelezetten ápolta a határainkon átívelő magyar-magyar méhészeti kapcsolatokat. Mindezeken kívül az Apimondiákra is nagy lelkesedéssel szervezett a utakat a méhészeknek.

Rónai István szakmai munkásságát az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 2012-ben Magyar Méhészetért Emlékéremmel, a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete 2010-ben Magyar Méhtenyésztésért Emlékéremmel ismerte el. Aktív tenyésztői munkájának befejezése után a  Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete 2017 tavaszán tiszteletbeli taggá választotta.

Tisztelettel és szeretettel emlékezünk reá.

2017. december 11.

                                                                                   Horváth János MMOE elnök

 

MMOE közgyűlés 2017. november 17.

Written by mmoe_admin. Posted in Események

Meghívó

A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete tisztelettel meghívja Önt a 2017. évi őszi közgyűlésére

Levezető elnök: Horváth János elnök

megnyitó a Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK) részéről Dr. Zajácz Edit méhészeti igazgatóhelyettes

Helyszín és elérhetőség: HáGK – Báldy terem Gödöllő, Isaszegi u. 200. GPS koordináták: 47.5659736, 19.3703949 Időpont: 2017. november 17. (péntek) 10 óra A közgyűlés zárt rendezvény, melytől a KGY helyszíni döntéssel eltérhet.

Napirendi pontok

 1. Tagfelvétel, személyi változások (Horváth János elnök)
 2. Beszámolók és tájékoztatók a 2017. évről (Horváth János elnök, Balogh Imre elnökhelyettes, Simon Péter FB elnök)
 3. Tervezés a 2018. évre (Horváth János elnök)
 4. MMNP kutatási pályázat, a KTV telepek fejlesztése, a jelenlegi állapot és a tervek (Horváth János elnök)
 5. Jelölő bizottság választása a 2018. évi tisztújításhoz (Horváth János elnök)
 6. Egyebek

Szakmai előadások, tájékoztatók 13 órától

 1. Fajtajelleg vizsgálati előzetes (Donkó Kata Sára HáGK intézeti mérnök)
 2. Méhegészségügyi aktualitások (Dr. Hegedűs Dénes)
 3. Higiéniás viselkedés vizsgálata fagyasztással (Varga Tamás Imre)
 4. Teljesítményvizsgálatok és inszemináció a 2017-ben (Dr. Szalainé Mátray Enikő koordinátor, Dr. Szalai Tamás tenyésztésvezető)
 5. Közben különteremben képzés adminisztratív kötelezettségekről a 2015., 2016. és 2017. évben felvett tagok részére. (Dr. Szalainé Mátray Enikő)