Rónai István emlékére

Written by mmoe_admin. Posted in Közlemények

A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete megrendülten értesíti a méhésztársadalmat, hogy Rónai István, Egyesületünk alapító és tiszteletbeli tagja 2017. december 10.-én 90 éves korában elhunyt. Hosszú és tartalmas életútja itt olvasható.

Megemlékezés Róna Istvánról a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületének alapító és tiszteletbeli tagjáról


Rónai István 1928. június 19-én született Magyaregregyen bányász család első gyermekeként. Iskoláit a helyi római katolikus elemi népiskolában kezdte, Pécsi Polgári Fiúiskolában folytatta és különbözeti vizsgával a Bajai Állami Tanítóképző Intézetben fejezte be. Itt népiskolai tanítói oklevelet szerzett 1950-ben.

Tanítói pályáját a Vékényi Általános Iskolában kezdte, majd a Komlói Vájáriskolánál folytatta. Innen politikai okból elbocsátották. Rövid ideig nem kapott munkát, de tanító hiány miatt visszahívták és a Hegyhátmaróci Általános iskola 1-8 összevont osztályait bízták rá. Ez egy nagyon jó büntetés volt részére, mert itt 18 évig taníthatott. Ezután Kárászon és Szalatnakon folytatta pályafutását. 38 évig tartó tanítás után 1988. szeptember 1-vel nyugállományba vonult.

A méhészettel és a méhek életével Hegyhátmarócon ismerkedett meg, az ott tartózkodásának 2-3-ik évében. Történt, hogy Kiss Károly maróci méhész többszöri beszélgetés után azt a kijelentést tette neki: Ha egy tanító és a pap falura kerül és nem méhészkedik, az egy se rendes ember! Ezért holnap reggel viszek mindkettőjüknek egy-egy kaptár méhet! Másnap reggel ígéretéhez híven az iskola udvarának közepére tett egy kis-Boczonádi kaptár méhet. Könyörögni kellett neki, hogy vigye a méheket a kert sarkába, nehogy megszúrják a gyerekeket. Így indult méhészeti pályája. Sokat beszélgetett Károly bácsival, méhészetében segített és így tanult sokat az idős méhésztől. Ő irányította figyelmét az anyanevelésre. Károly bácsi nem tudott anyát nevelni de segített akkor, amikor a Kisállattenyésztési Kutatóintézet Anyanevelő telepe Leányfalun idénymunkásokat keresett.

Pista bácsi jelentkezett Leányfalura és felvételt nyert. Két nyarat is eltöltött ott, ahol az anyanevelés minden munkafázisát meg kellett tanulni és tevékenyen gyakorolni.. Következő években tevékeny anyanevelői szakcsoport tag volt Zalaapátiban. Alapító tagja a Gödöllői Anyanevelői Szakcsoportnak  amely az elődje a mai Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületének.

Méhészeti tevékenysége során mindig figyelt az új ismeretekre és az új technológiára. Ezeket lehetőségei szerint alkalmazta azt és másoknak is átadta. Szakmai ismeretekkel felvértezve elvállalta a Bonyhádi Áfész Méhész Szakcsoport elnöki feladatait is, egészen a megszüntetéséig, ami a rendszerváltás időszakáig tartott.

Rónai István az évek során megszerzett szakmai ismereteit másoknak is átadta: Sok előadást tartott a méhészet különböző szakterületeiről, de legfőképpen a méhanya neveléséről. Nagyon sok fiatalt elindított a méhészkedés rögös útján és kinevelte méhanyanevelői utódait is.

A méhészeti ismeretek gyarapítása céljából az ország méhészei részére Európa sok országába szervezett tanulmányutakat, melyek rendkívül sikeresek voltak. Legsikeresebb útjai a görög és a szerb méhészetek megismerése, valamint az osztrák Singer-féle méhészetben tett látogatásai voltak. Népszerűek voltak az erdélyi, felvidéki, vajdasági és kárpátaljai méhészetekbe szervezett útjai is, amelyekkel elkötelezetten ápolta a határainkon átívelő magyar-magyar méhészeti kapcsolatokat. Mindezeken kívül az Apimondiákra is nagy lelkesedéssel szervezett a utakat a méhészeknek.

Rónai István szakmai munkásságát az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 2012-ben Magyar Méhészetért Emlékéremmel, a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete 2010-ben Magyar Méhtenyésztésért Emlékéremmel ismerte el. Aktív tenyésztői munkájának befejezése után a  Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete 2017 tavaszán tiszteletbeli taggá választotta.

Tisztelettel és szeretettel emlékezünk reá.

2017. december 11.

                                                                                   Horváth János MMOE elnök

 

Visszakövetés saját weboldalról.

Hozzászólás beküldése

Hozzászólás beküldéséhez be kell jelentkezni.