RÉGI – Tenyésztőszervezet működése

Méhcsalád anyja kiváló tenyészanyává minősítése, ill. előkészítése továbbszaporításra az ország termelő méhészetei számára

Az MMOE tagság feladata az általa elismert és elfogadott Alap- és Működési Szabály és függelékei, valamint a hatályos jogszabályok, illetve a méhanyanevelő-telep részletes üzemleírása, valamint a tenyésztési program szerint végezni tenyésztői és termelő munkáját. Az üzemeltetés iránti kérelem alapján megszerzett üzemeltetési jogot minden évben felülvizsgálja az ellenőrzéssel megbízott szervezet.

A Tenyésztő Szervezet kezdeti és jelenlegi létszáma

Személyi állomány

1995

2002

2013

Telepi engedéllyel rendelkezik

36 fő

42 fő

64 fő

Országos szinten mintegy évi 250-300 darab államilag engedélyezett és minősített tenyészanya áll évente rendelkezésre. Ezek a méhanyák a méhanyanevelőtelepek 7500-8000 tesztelt méhcsaládos állományából kerülnek kiválogatásra. A kiválasztás az 1993 óta rendeletileg is szabályozott módon, különböző szintű (sajátteljesítmény – üzemi, központi teljesítmény – egyedi) vizsgálat alapján több éves munka eredménye. A vizsgálatokat egységes módszer alapján a Méh teljesítményvizsgálati kódexe (2003) szabályozza.

Közvetlen termelési tulajdonságok a méhanya teljesítménye (átlagos napi petézőképesség), a méhcsalád termelése (mézhozam, viasztermelés, és egyéb termékek).

Közvetett, termelést befolyásoló tulajdonságok szerepe szintén meghatározó a tenyésztés során. Ezek a méhcsalád viselkedése (nyugodtság, kezelhetőség, támadó hajlam, a lépen maradás, az áttelelőképesség, a higiéniás viselkedés ill. takarítási hajlam, a tavaszi népesedés, fejlődés, valamint a rajzó hajlam értékelése.

 
Méhcsalád teljesítményeMéhanya teljesítménye
mehcsaltelj[1]mehanytelj[1]