Kis Imre emlékére

Written by law. Posted in Közlemények

Kis Imre méhtenyésztőnk, a tenyésztőegyesület alapító tagja

Kis Imre Kunhegyesről tartotta a kapcsolatot az ország méhészeivel, az USA-ba került leányával és Budapest vonzáskörzetébe került fiával. Örök fáradhatatlansága és segítőkészsége példamutató volt. Fájdalmas veszteség számunkra a mindig segítőkész méhésztársunk, a méhtenyésztésben is kiemelkedő munkájáról ismert Kis Imre barátunk hirtelen távozása.

Örömmel emlékezünk vissza az anyanevelésben és tenyésztésben együtt töltött alkotó 40 évre, amely lépésről-lépésre, évről-évre, mindenki megelégedésére folyamatosan fejlődött. Az 1994-es méhtenyésztői rendelet kialakításában Kis Imre méhésztársunk együtt munkálkodott, tanácsot adott nekünk. Méltó szakember volt az anyanevelés gyakorlati fejlesztésében, az akkor krajnai fajta – később PANNON MÉH – fenntartásában. Elsők között vett részt méhállományával az országos kísérletben a krajnai fajta morfológiai vizsgálatában, és tartotta fenn napjainkig ezt a precíz és példaértékű munkát.

Kis Imre méhanyanevelőnk a tenyésztői munka mellett meghatározó szerepet vállalt a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületének vezetőségi munkájában. Közel 15 évig, mint az egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke jogi tanácsaival aktívan vett részt az előkészítő munkákban. Jó vita készséggel mutatott rá a helytelen irányra és terelte szabályos mederbe a tárgyalást és segített megoldani a vitás kérdést is. Mindig örömmel fogadta az anyanevelés iránt érdeklődőket és helyt adott a szakmai egyeztetésekben történő részletesebb elmélyülésnek is. Felkarolta az arra érdemes fiatalokat, és tenyészanyaggal, a szükséges rutinnal és rendszeres tanáccsal ellátva indította útjára az érdeklődőket.

A felgyorsult események következtében, a környezetből a méheket érő számos stressz, a fokozottabb védekezési rendszer egyre nagyobb terhet rótt a méhek precizitásával, szorgalmával és szeretetével megáldott méhészre is. 2006-ban veszítette el a hosszú megpróbáltatás után gyermekei édesanyját. A nehézségeket az életből szerzett rendkívüli gyakorlati tapasztalatával elhárította, majd élete utolsó pillanatáig maradt a méhek hűséges társa.

Fájdalmunkban Kis Imre méhésztársunk emléke örökké szívünkben él. A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete és méhésztársadalma nevében búcsúzunk tőled Imre, munkád eredményét tovább visszük. Nyugodj békében!

Címkék:

Visszakövetés saját weboldalról.

Hozzászólás beküldése

Hozzászólás beküldéséhez be kell jelentkezni.